Programmering & matematik

i skolan

scratch
Scratch (Pyonkee)

Lektioner och övningar.

Till Scratch

p5js
Processing (p5.js)

Lektioner.

Till Processing

Denna hemsida används till två forskningsprojekt om programmering och matematik på grundskolenivå.

På grundskolan Montessori Bjerred undervisas elever i årskurs 7 och 8 i Scratch (5 lektioner) och Processing (5 lektioner). Eleverna använder Chromebooks och gör därför allting online. För att de ska kunna lära sig Processing online, används en Javascript-variant av Processing som kallas p5.js.

Dalslundskolan i Burlövs kommun undervisas elever i årskurs 4-6 i blockprogrammering (10 lektioner). Eleverna har bara tillgång till iPads och kör därför Pyonkee. Pyonkee bygger på en äldre version av Scratch och kan laddas ner gratis.


Workshops 2016-2018

För matematiklärare på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Till workshops