Programmering & matematik

i skolan

Kursmaterial

Kursmaterial till kursen Programmering med ämnesdidaktisk inriktning för matematiklärare åk 7-9, 7,5 HP, vilken ges av Lunds universitet.

Till kursen

Forskingsprojekt

Under läsåret 2017/2018, användes denna hemsida till två forskningsprojekt om programmering och matematik på grundskolenivå.

På grundskolan Montessori Bjerred undervisades elever i årskurs 7 och 8 i Scratch (5 lektioner) och Processing (5 lektioner). Eleverna använder Chromebooks och gjorde därför allting online. För att de skulle kunna lära sig Processing online, används en Javascript-variant av Processing som kallas p5.js.

Dalslundskolan i Burlövs kommun undervisades elever i årskurs 4-6 i blockprogrammering (10 lektioner). Eleverna hade bara tillgång till iPads och körde därför Pyonkee. Pyonkee bygger på en äldre version av Scratch och kan laddas ner gratis.

scratch
Scratch (Pyonkee)

Lektioner och övningar.

Till Scratch

p5js
Processing (p5.js)

Lektioner.

Till Processing