programming & mathematics

in school

Programmering i grundskolan (för lärare)

Kursmaterial till kursen INTRODUKTION TILL PROGRAMMERING I TEXTBASERAD MILJÖ FÖR MATEMATIKLÄRARE ÅK 7-9, 5 HP, vilken ges av Lunds universitet.

I kursen går vi igenom programmeringspråken Processing och ger en kortare introduktion till programmeringsspråket Python. (En tidigare variant av kursen på 7,5 högskolepoäng, innehöll också det visuella programmeringsspråket Scratch.)

Till kursmaterialet

Materialet om Python finns även på engelska:

Python for mathematics teachers


Apple och tangentbordsdesign

Backslash and other special characters when using a Mac

Backslash och andra specialtecken på en Mac


Uppskatta area genom att räkna rutor

uppskatta area

Programmering i grundskolan (för elever)

Under läsåret 2017/2018, genomfördes två forskningsprojekt om programmering och matematik på grundskolenivå. De lektionsplaner och de programmeringsuppgifter som då användes, står beskrivna här.

På grundskolan Montessori Bjerred undervisades elever i årskurs 7 och 8 i Scratch (5 lektioner) och Processing (5 lektioner). Eleverna använder Chromebooks och gjorde därför allting online. För att de skulle kunna lära sig Processing online, används en Javascript-variant av Processing som kallas p5.js.

Dalslundskolan i Burlövs kommun undervisades elever i årskurs 4-6 i blockprogrammering (10 lektioner). Eleverna hade bara tillgång till iPads och körde därför Pyonkee. Pyonkee bygger på en äldre version av Scratch och kan laddas ner gratis.

scratch
Scratch (Pyonkee)

Lektioner och övningar.

Till Scratch

p5js
Processing (p5.js)

Lektioner.

Till Processing