Låt datorn räkna rutor

Klicka i rutnätet för att göra en punkt.

När du gjort minst tre punkter kan du skapa en gul oregelbunden figur ‐ en gul "blob".

För en dator är det enklare att räkna exakt än att uppskatta på ett ungefär hur många rutor en blob är. Genom att göra rutorna mindre, blir datorns uppskattning bätte.

Välj areaenhet: