Uppskatta area genom att räkna rutor

Klicka i rutnätet för att göra en punkt.

När du gjort minst tre punkter kan du skapa en gul oregelbunden figur ‐ en gul "blob".

Ungefär hur många rutor stor är den gula blobben?

Välj själv vilken areanhet som hör till en ruta. Ungefär hur stor area har blobben då?

Välj areaenhet: