qr code

Programmering för matematiklärare på högstadiet

Grundläggande programmering för matematiklärare

Innehållsförteckning

Detta material används som kursmaterial på kursen Programmering med ämnesdidaktisk inriktning för matematiklärare åk 7-9, 7,5 HP, vilken ges av Lunds universitet.

Förutom grundläggande datorkunskap (anpassat utifrån ämnet matematik), lär vi ut tre programmeringsspråk med fokus på Processing. Processing är ett av de enklaste språken för att göra interaktiva program med grafiskt användargränssnitt och är därför särskilt lämpligt om man vill fånga elevernas intresse. Interaktiva program, som datorspel, är också matematiskt intressanta och sådana program kan därför erbjuda en informell ingång till mer avancerad matematik.

Materialet om Python finns även på engelska: Python for mathematics teachers.

Innehållsförteckning