qr code

Programmering för matematiklärare på högstadiet

Grundläggande programmering för matematiklärare

Innehållsförteckning

Detta material används som kursmaterial på kursen Programmering med ämnesdidaktisk inriktning för matematiklärare åk 7-9, 7,5 HP, vilken ges av Lunds universitet.

Innehållsförteckning