qr code

Index

Index

A

abstrakt datatyp
Grundläggande datorkunskap
algoritm
Grundläggande datorkunskap
alternativ
Grundläggande datorkunskap
Kom igång med Scratch
Kom igång med Processing
analytisk maskin
Från kulramar till datorer
anropa
Grundläggande datorkunskap
Kom igång med Processing
arbetsminne
Grundläggande datorkunskap
argument
Grundläggande datorkunskap
Kom igång med Scratch
Kom igång med Processing
aritmetiska operatorer
Grundläggande datorkunskap
array
Grundläggande datorkunskap
atan2
Transformationer
asymmetrisk kryptering
Grundläggande datorkunskap

B

Babbage, Charles
Från kulramar till datorer
Berners-Lee, Tim
Grundläggande datorkunskap
binära sökträd
Grundläggande datorkunskap
binära tal
Grundläggande datorkunskap
Från kulramar till datorer
binärkod
Grundläggande datorkunskap
binär operator
Grundläggande datorkunskap
bit
Grundläggande datorkunskap
blockprogrammering
Introduktion
Om Scratch
Boole, Georg
Från kulramar till datorer
boolesk
Grundläggande datorkunskap
Från kulramar till datorer
Kom igång med Processing
Enkla objekt och funktioner
båge
Grundläggande datorkunskap

C

cykel (grafteori)
Grundläggande datorkunskap

D

datatyp
Grundläggande datorkunskap
dator
Grundläggande datorkunskap
deklarera variabel
Kom igång med Processing
differensmaskin
Från kulramar till datorer
DOM (Document Object Model)
Glidare, inmatningsrutor och knappar

E

ENIAC
Från kulramar till datorer
Enigma-maskin
Grundläggande datorkunskap
Euler, Leonhard
Från kulramar till datorer
Eulers stegmetod
Från kulramar till datorer
exekverbar, exekvera
Grundläggande datorkunskap

F

flyttal
Grundläggande datorkunskap
flödesschema
Grundläggande datorkunskap
funktion
Grundläggande datorkunskap
Enkla objekt och funktioner

G

graf, grafteori
Grundläggande datorkunskap
Från kulramar till datorer
glidare
Glidare, inmatningsrutor och knappar
globalt deklarerad
Kom igång med Scratch
Kom igång med Processing
grafiskt användargränssnitt
Introduktion

H

heltalsdivision
Grundläggande datorkunskap
hexadecimala tal
Grundläggande datorkunskap
Hopper, Grace
Från kulramar till datorer
html
Grundläggande datorkunskap
http, https
Grundläggande datorkunskap
hypertext
Grundläggande datorkunskap
händelse
Grundläggande datorkunskap
Kom igång med Scratch
Kom igång med Processing
händelsestyrd
Introduktion
Grundläggande datorkunskap
höjd (ett träds höjd)
Grundläggande datorkunskap

I

implementera
Grundläggande datorkunskap
indata
Grundläggande datorkunskap
indentera
Grundläggande datorkunskap
Kom igång med Processing
inmatningsruta
Glidare, inmatningsrutor och knappar
internet
Grundläggande datorkunskap
interpretator
Grundläggande datorkunskap
I/O-enheter
Grundläggande datorkunskap
iteration, iterera
Grundläggande datorkunskap
Loopar och listor med Processing

J

jämförelseoperator
Grundläggande datorkunskap
Kom igång med Processing

K

karakteristisk operation
Grundläggande datorkunskap
klient-server
Grundläggande datorkunskap
knapp
Glidare, inmatningsrutor och knappar
kompilator
Grundläggande datorkunskap
kommentar
Kom igång med Processing
konkatenera
Kom igång med Processing
konsol
Introduktion
kontrollstruktur
Grundläggande datorkunskap
kryptering
Grundläggande datorkunskap
kursplaner
Introduktion
källkod
Grundläggande datorkunskap

L

von Leibniz, Gottfried Wilhelm
Från kulramar till datorer
lista
Grundläggande datorkunskap
Kom igång med Scratch
Loopar och listor med Processing
logaritm
Grundläggande datorkunskap
Från kulramar till datorer
logiska operatorer
Grundläggande datorkunskap
Kom igång med Processing
lokalt deklarerad
Kom igång med Scratch
Kom igång med Processing
Lovelace, Ada
Från kulramar till datorer
loop
Grundläggande datorkunskap
Loopar och listor med Processing

M

maskinkod
Grundläggande datorkunskap
metod
Grundläggande datorkunskap
mobila enheter
Grundläggande datorkunskap
modulusoperator
Loopar och listor med Processing

O

objekt
Kom igång med Scratch
Enkla objekt och funktioner
operativsystem
Grundläggande datorkunskap
operator, operand
Grundläggande datorkunskap

N

Napier, John
Från kulramar till datorer
von Neumann, John
Från kulramar till datorer
nod
Grundläggande datorkunskap
nästlad for-sats
Loopar och listor med Processing
nästlad if-sats
Kom igång med Processing

P

Papert, Seymour
Om Scratch
parameter
Grundläggande datorkunskap
Kom igång med Scratch
Kom igång med Processing
Pascal, Blaise
Från kulramar till datorer
processor
Grundläggande datorkunskap
primärminne
Grundläggande datorkunskap
privat krypteringsnyckel
Grundläggande datorkunskap
procedur
Grundläggande datorkunskap
publik krypteringsnyckel
Grundläggande datorkunskap

R

register
Grundläggande datorkunskap
rekursion
Grundläggande datorkunskap
Kom igång med Scratch
Transformationer
reserverade ord
Grundläggande datorkunskap
returnera
Grundläggande datorkunskap
Enkla objekt och funktioner
riktad graf
Grundläggande datorkunskap
RGB-färger
Grundläggande datorkunskap
Kom igång med Processing
rotation
Transformationer
RSA-kryptering
Grundläggande datorkunskap

S

sammanhängande graf
Grundläggande datorkunskap
sanningsvärdestabell
Grundläggande datorkunskap
sats
Kom igång med Processing
sekundärminne
Grundläggande datorkunskap
sekvens
Grundläggande datorkunskap
selektion
Grundläggande datorkunskap
Kom igång med Scratch
Kom igång med Processing
skalning
Transformationer
sköldpaddsprogrammering
Om Scratch
sprajt
Om Scratch
ssl
Grundläggande datorkunskap
subrutin
Grundläggande datorkunskap
symmetrisk kryptering
Grundläggande datorkunskap
syntax
Grundläggande datorkunskap
sökmotor
Grundläggande datorkunskap

T

textkonsol
Introduktion
textsträng
Grundläggande datorkunskap
tidskomplexitet
Grundläggande datorkunskap
tilldelning
Kom igång med Processing
Tomlinson, Ray
Grundläggande datorkunskap
translation
Transformationer
träd (grafteori)
Grundläggande datorkunskap
Turing, Alan
Grundläggande datorkunskap
Från kulramar till datorer
Turingmaskin
Från kulramar till datorer
Turingkomplett
Från kulramar till datorer
Turings stopproblem
Från kulramar till datorer
Turingtest
Från kulramar till datorer

U

unär operator
Grundläggande datorkunskap
utdata
Grundläggande datorkunskap

V

variabel
Grundläggande datorkunskap
Kom igång med Scratch
Kom igång med Processing
viktad graf
Grundläggande datorkunskap
villkor, villkorssats
Grundläggande datorkunskap
Kom igång med Scratch
Kom igång med Processing
välbalanserat träd
Grundläggande datorkunskap

W

World Wide Web
Grundläggande datorkunskap
webbläsare
Grundläggande datorkunskap

Z

Z3
Från kulramar till datorer
Zuse, Konrad
Från kulramar till datorer