qr code

Processing

Om Processing

Processing

Om Processing

Processing är ett programmeringsspråk som är utvecklat vid universitet MIT, dvs samma universitet som utvecklat programmeringsspråket Scratch. Processing är gjort i programmeringsspråket Java och kan ses som en förenklad grafisk version av Java.

Java är ett av de mest använda programmeringsspråken i världen och används ofta som nybörjarspråk i inledande kurser i programmering. Om man använder Java som nybörjarspråk, dröjer det innan man kan göra program som har grafiska användargränssnitt. Det bibliotek som används av Java för grafiska användargränssnitt är också tämligen klumpigt. Dessutom måste man som nybörjare i Java använda sig av ord och strukturer som en nybörjare inte kan förstå.

Processing är gjort för att designers, studenter, hobbyprogrammerare, med flera, på ett enkelt sätt ska kunna göra program med grafiska användargränssnitt och på så vis lära sig programmeringens grunder. Processing är inte specifikt gjort för barn och unga, men fungerar ändå väl som det första språket efter blockprogrammering.

För att kunna programmera Processing på webben, används Javascript-versioner av Processing. Tidigare var det vanligt att ett Javascript-bibliotek kallat Processing.js användes (filändelsen .js används för Javascript). Numera används istället ett Javascript-bibliotek kallat p5.js.

De som utvecklat p5.js har också gjort en online-miljö där man kan skriva och köra sin program. Vi kommer att använda denna webbaserade editor, vilken finns på följande länk: https://editor.p5js.org/.

Det går också att använda p5.js om man exempelvis vill ha interaktiva exempel på en egen hemsida. I sådana fall laddar man ner biblioteket från sidan https://p5js.org/. Man kan också ladda ner program gjorda i den webbaserade editorn, då medföljer även biblioteket.

Om du vill använda Java-versionen av Processing, kan denna laddas ner från sidan https://processing.org/. Vid nedladdning får du också en enkel editor för att skriva program.

Syntaxen för p5.js skiljer sig något ifrån originalspråket Processing. Du kan därför inte direkt kopiera kod mellan de två programmeringsspråken. Strukturen för hur ett program fungerar är däremot samma.

Processing-strukturen används även av det programmeringsspråk som används för Arduino (https://www.arduino.cc/), dvs Arduino IDE (https://www.arduino.cc/en/Main/Software), vilket är baserat på Processing.

Processing som nybörjarspråk används bl.a. av Khan Academy, de använder också en Javascript-variant: Learning programming on Khan Academy.