4-6PYONKEE - årskurs 4 till 6 7-9Scratch - årskurs 7 till 9 Övningar Programmerings-uppgifter Hur man ...?

Koordinatsystem

Demonstration - Positioner i schack

Flytta på schackpjäsen genom att dra den. Förstår du hur positionssystemet fungerar?

Demonstration: Dra i schackpjäsen!

Demonstration - Positioner i koordinatsystem

Flytta på rutan genom att dra i den. Förstår du hur koordinatsystemet fungerar?

Rutans position anges med så kallade koordinater. Det finns en x-koordinat och en y-koordinat.

Gissa hur man bestämmer värdet på x. Gissa hur man bestämmer värdet på y.

Demonstration: Dra i rutan!

Övning - Klicka i rätt ruta

Vilken ruta har dessa koordinater? Klicka i den ruta du tror det är!

Klicka på knappen "Nytt exempel" om du vill fortsätta öva. Öva tills du tycker att du förstått!

Övning: Klicka i rätt ruta!

Övning - Skriv koordinater

Vilka koordinater har rutan? Skriv in ditt svar i inmatningsrutorna och klicka på retur!

Klicka på knappen "Nytt exempel" om du vill fortsätta öva.

Övning: Skriv koordinater!

Demonstration - När rutorna är mycket små

När man programmerar är rutorna i koordinatsystemet så små att man knappt kan se dem.

Dra i cirkeln! Koordinaterna för cirkelns mittpunkt visas.

Demonstration: Dra i cirkeln!

Övning - När rutorna är mycket små

När man programmerar kan man testa sig fram för att bestämma positioner. Det är bra om du kan uppskatta på ett ungefär vilka koordinater en sprajt har.

Gissa vilken position cirkeln har. Klicka på en av de tre rutorna.

Klicka på knappen "Nytt exempel" om du vill fortsätta öva.

Övning: Klicka på de koordinater du tror är rätt!