Testa block

Pussla ihop block, sära på block, släng ett block

Testa följande block:

testa block 1

Testa att ändra värden så att sprajten går 50 steg eller säger Hejsan! i en sekund.

Återställ sprajt

Om sprajten försvunnit utanför scenen, eller står snett, eller har blivit förstörd av en grafisk effekt:

Koppla din kod till händelser

Testa dessa tre händelser:

testa block 2

Upprepa kod

Testa att upprepa samma kod många gånger.

testa block 3

Sprajten måste ha minst två klädslar för att nästa klädsel ska synas som en animerad rörelse.

Tänk på att använda decimalpunkt istället för decimalkomma. Det ska stå 0.1 inte 0,1.