Bilspel

Styr en sprajt på samma sätt som man kör en bil, så att man gasar, bromsar och svänger. Gör en variabel fart för att hålla reda på farten.

ritprogram

Gör bakgrund, sprajts och den första koden

Gör en variabel fart och gör den första koden till bilen (eller den sprajt som ska köras):

kod 1

Testkör koden och testa olika värden på variabeln fart. Sätt exempelvis farten till 0.5 eller 1.

Gasa och bromsa

Man ska kunna gasa genom att klicka på uppåtpil och bromsa genom att klicka på neråtpil.

När man gasar ska farten öka. Att öka farten kallas för att accelerera.

När man bromsar ska farten minska. Om farten minskar kan man säga att bilen har en negativ acceleration. Man kan också kalla det för en retardation.

kod 2

Undvik att köra utanför banan

Om du inte vill att spelaren ska kunna köra utanför banan, kan du ändra i koden så att bilen bara kör om den inte rör färgen utanför banan.

kod 3

Problemet med denna kod är att bilen fastnar. Om du svänger bilen rör den fortfarande vid färgen och kommer därför inte därifrån.

Du kan istället se till att bilen inte får köra utanför banan genom att rita en blå prick längst fram på sprajten.

kod 4

Använd sedan blocket kod 5 och följande kod:

kod 6

När spelaren nu kör ut på gräset kan bilen svängas tills pricken inte längre rör gräset. Därefter kan spelaren fortsätta köra.

Utvidgning: max- och min-fart

Om man klickar på neråtpil många gånger kommer farten att bli negativ. Bilen kommer då att backa. Om du vill undvika detta kan du se till att farten bara minskar om den är större än noll. Lista ut hur koden ska se ut!

På samma sätt kan du se till att farten bara ökar om den är mindre än någon maxfart som du själv bestämmer.

Utvidgning: ta tiden

Med hjälp av blocket timer kan du mäta tiden det tar att nå mål.

kod 7

Använd den färg ditt mål har. Bestäm själv vad som ska hända innan skriptet stoppas.

Utvidgning: flera spelare

Lägg in en eller flera bilar till, så att flera spelare kan spela mot varandra. Bestäm vilka tangenter som ska styra bilarna och vad som ska hända när en spelare vinner.