Flappy Bird

Flappy Bird är ett spel som slutade tillverkas eftersom spelets skapare tyckte att spelet var för beroendeframkallande. I Flappy Bird ska en fågel flyga mellan ett par rör utan att nudda dem. Det kommer hela tiden nya par rör. Fågeln faller hela tiden neråt men får en knuff uppåt och flaxar till när spelaren klickar på skärmen. När fågeln tagit sig igenom ett par rör får spelaren ett poäng. Om fågeln rör vid rören eller den nedra kanten är spelet över. Spelet går ut på att få så många poäng som möjligt.

flappy bird

Gör rören

Rita en sprajt för rören och se till att sprajten har flera klädslar så att hålet är på olika ställen.

rör

Det går att slumpa fram vilken klädsel som ska användas. Om du har tre klädslar som heter klädsel1, klädsel2, klädsel3 använder du slumpklädsel för att få en slumpklädsel.

Lägg in och testa kod som får rören att röra sig från höger till vänster. Ändra på argumenten tills det ser bra ut.

rör-rörelse

Gör fågeln

Välj en sprajt med två klädslar eller rita en egen sprajt.

Gör en variabel y-steg som är hur stort steg fågeln ska röra sig i y-led varenda gång datorn tickar. Variabeln y-steg ska minska vid varje tick så att fågeln accelereras neråt.

När spelaren klickar någonstans på skärmen ska y-steg få ett värde som ger fågeln ett hopp uppåt.

Lägg in kod och ändra parametrarna tills det fungerar på ett bra sätt.

fågelrörelse

Game Over

Om fågeln är för nära den nedre kanten eller rör vid rören ska den skicka ett meddelande "Game over".

Lägg in koden på lämpligt ställe. Var kan den placeras?

game over

Tänk på att om du gömmer en sprajt måste du visa den när programmet börjar.

Bestäm själv vad som ska hända vid Game Over.

Poängräkning

Gör en variabel för att räkna poäng och sätt poängen till noll när programmet startar.

Dra i rören så att de är till vänster om fågeln. När ett par rör är vid den positionen ska spelaren få en poäng, då har fågeln lyckats ta sig förbi rören. Se vilken x-koordinat rören har och lägg in kod på lämpligt ställe.

ge poäng

Testkör ditt program och se till att det är lagom svårt.