En interaktiv historia

Gör en interaktiv historia!

Interaktiv betyder att användaren ska kunna använda programmet genom att exempelvis svara på frågor eller klicka eller använda tangenter.

En interaktiv historia

Övning i kortversion för utskrift

Du väljer själv hur programmet ska fungera men här visas några exempel på kod.

Prata med användaren

Det är skillnad på att säga något säg och att fråga något fråga.

När du ställer en fråga visa en inmatningsruta längst ner som användaren kan skriva i. Det användaren skriver in lagras i variabeln svar.

Om du vill sammanfoga text som du själv skriver med det svar som användaren skrivit, använder du blocket sammanfoga. Vill du sammanfoga flera saker kan du lägga sammanfoga-block inuti sammanfoga-block.

Testa exempelvis:

fråga användaren

Sprajtar som pratar med varandra

Om du vill att två sprajtar ska prata med varandra kan du använda blocket vänta för att styra när sprajtarna ska säga saker.

Om du vänder en av sprajtarna åt vänster kommer den att visas upp-och-ner. Du kan använda rotationsstil och välja vänster-höger, då visas sprajten aldrig upp-och-ner.

samtal
ta tiden

Tänk på att lägga in rätt tider i alla vänta-block så att samtalet ser bra ut när du kör programmet.

Skicka meddelanden

Ibland går det inte att ta tiden eftersom man inte vet när saker händer, då kan en sprajt skicka ett meddelande till en annan sprajt.

meddelande

Animera rörelse

Om en sprajt har flera olika klädslar kan du animera rörelse. Klicka på tabben Klädslar för att se hur många klädslar en sprajt har! Det går också att rita egna sprajts med flera klädslar.

klädsel i Pyonkee
klädsel i Scratch

Med blocket nästa klädsel kan du göra en animerad rörelse.

animera rörelse

Testa att göra en animerad rörelse!

Spela ljud

Det finns ett bibliotek av korta ljudsnuttar. Börja med att klicka på tabben Ljud. Välj sedan något ljud från biblioteket genom att klicka på ikonen i det nedre vänstra hörnet.

Klicka på knappen Importera!

ljud i Pyonkee

Klicka på ikonen Välj ljud från bibliotek.

ljud i Scratch

Det går också att spela in ljud med mikrofonen.

Du spelar ljudet med hjälp av blocket spela ljud och väljer själv när det ska spelas.

Byt bakgrund

Se till att det finns minst två olika bakgrunder. Programmet kan ha en bakgrund när det startar och sedan byta bakgrund när något händer.

Klicka på en sprajt och skicka ett meddelande om att byta bakgrund.

sprajt byt bakgrund

Klicka på scenen. Se till att en bakgrund visas när programmet startar och att bakgrunden byts när meddelandet tas emot.

scen byt bakgrund

Se till att en bakgrund visas när programmet startar och att bakgrunden byts när något händer.

scratch byt bakgrund

Välj själv när bakgrunden ska bytas.

Göm och visa sprajtar

En sprajt kan vara gömd från början och visas när något händer. Den kan också visas från början och sedan gömmas.

Med denna kod visas sprajten först när den tar emot meddelandet "klar" (som en annan sprajt skickar). När man klickar på sprajten gömmer den sig igen och skickar meddelandet "fortsätt" som andra sprajtar kan ta emot.

visa/göm kod

Välj själv när dina sprajtar ska visas eller gömmas.

visa/göm