Multiplikationsmaskin

En sprajt ska fråga Vad är 5*7?. Användaren ska svara. Sprajten ska sedan berätta om svaret var rätt eller fel. Varje gång programmet körs, ska frågan handla om olika tal. Vi ska använda slumptal.

Vad är 5*7?

Kortversion för utskrift

Frågor och svar

I kategorin känna av kan man ställa en fråga som användaren får svara på. Det svar användaren skriver in hamnar i variabeln svar.

Om du vill förena text som du skriver själv med en variabel måste du använda blocket sammanfoga som finns i kategorin Operatorer.

Om du vill förena mer än två saker kan lägga in sammanfoga i sammanfoga.

Börja med att välja en sprajt. Lägg sedan in dessa block:

ställ fråga

Testkör ditt program! Spara ditt program!

Slumptal

Nu ska vi ändra i koden och använda slumptal.

Koden ska se ut så här:

slumptalsfråga

Testkör ditt program! Spara ditt program! Lägg märke till att varje gång programmet körs blir det olika tal.

Rätt eller fel

Nu ska vi ändra i koden så att sprajten säger om svaret var rätt eller fel.

Vi vill kolla om : svar = tal2 · tal2

Likhetstecken och gångertecken finns i kategorin Operatorer. Ändra koden till:

slutprogram

Utvidgning - Träna tabeller

Om du vill exempelvis vill träna sjuans tabell, kan du ändra variablerna i början till:

sjuans tabell

Om du bara vill träna svår multiplikation upp till och med tolvans tabell, kan du ändra slumptalen till:

svåra tabeller

Du kan också låta användaren välja vilken tabell som ska användas. Börja med att ställa frågan:

svåra tabeller

Utvidgning - Kör 10 gånger och räkna poäng

Lägg till kod som ställer frågan 10 gånger och räknar poäng.

Efter repetitionen kan du kolla om poäng = 10 och i sådana fall säga: Hurra! Du fick alla rätt.

Utvidgning (svårare) - Division

Det är lätt att ändra i koden så att det istället handlar om addition (+) eller subtraktion (-). Division är lite knepigare. När man dividerar två heltal är det inte säkert att svaret är ett heltal. Vad är exempelvis 3/2?

Ett sätt att träna division med heltal är att se till att svaret alltid är ett heltal. Testa koden:

division

Om vi slumpar fram talen 3 och 7, så gäller det att 3·7=21, men det gäller också att 21/3 = 7. Vi låter alltså datorn beräkna produkten 21 genom att multiplicera 3 och 7, sedan frågar vi vad 21/3 är. Vi vet att svaret ska vara 7.