4-6 7-9

Mitt första program

Börja med att:

  • Välja en bakgrund.
  • Välja minst två sprajts.

Se sedan till att:

  • Det händer något när programmet startar.
  • Det händer något när man klickar på någon tangent.
  • Det händer något när man klickar på någon sprajt.

Avsluta med att:

  • Döpa ditt program och spara det.
  • Skriva en instruktion till användaren (det går inte att skriva en instruktion med Pyonkee).