4-6 7-9

Ritprogram

Gör ett program som låter användaren rita med muspekaren (eller med fingret på en iPad). När musknappen är nere ska programmet rita, inte annars.

Välj om sprajten ska visas eller inte.

Du kan låta användaren göra pennans storlek större eller mindre genom att klicka på piltangenter.

Använd de kodblock som finns under Penna och andra block som behövs.

block för ritning

När du testkör programmet är det bäst att göra det som användare, annars drar du runt sprajten utan att koden körs.

En variant är att låta användaren rita genom att styra sprajten med tangenter. Styrningen kan ske på samma sätt som man styr genom en labyrint.

rita med muspekare styr och rita
Rita genom att dra med musen eller genom att styra sprajten.