Rita mönster

Rita en kvadrat, vänd några grader, rita en lite större kvadrat, vänd några grader...

ritamönster

Rita en kvadrat

Gör ett program som ser till att en sprajt ritar en kvadrat.

Använd blocken gå och rotera höger eller rotera vänster.

Använd också ett repetera-block. Hur många gånger ska du repetera? Hur många grader ska sprajten vända sig?

Gör ett eget block

Du ska göra ett eget block som ritar en kvadrat med en sidlängd som man ska kunna välja.

  1. Klicka på mina block.
  2. Klicka på skapa block.
  3. Gör ett block kallat kvadrat och klicka på Lägg till indata. namnge block
  4. Kalla indatan för sida.
  5. Markera Kör utan skärmuppdatering, då syns inte sprajtens rörelse, bara resultatet.
  6. Klicka på OK.
färdigt block

Du ska nu lägga in kod under Definiera kvadrat som ritar en kvadrat med den valda sidlängden.

Gör ett block

Använd sedan blocket kvadrat på valfritt sätt.

rita kvadrater

Parametrar och argument

Blocket sida är en så kallad parameter till blocket kvadrat. När du definierar blocket kvadrat används parametern sida på samma sätt som du använder en variabel när du pusslar ihop kod.

Med textbaserade programmeringsspråk kan man också definiera mindre stycken kod som kan återanvändas många gånger. Detta kallas för att definiera en funktion. I vissa språk används istället ordet metod.

När du använder kvadratblocket skickar du in det värde som sida ska ha. Detta värde kan kallas för parametervärde. Ibland används också ordet argument.

parameter

Gör spiralliknande kvadratmönster

Börja med att rita upp roterade kvadrater. Utgå från koden:

roterade kvadrater

Ändra på olika argument tills du får en bild som ser bra ut. Du kan exempelvis ändra hur många grader sprajten ska svänga, hur stor pennan ska vara, hur mycket färgen ska ändras, hur stor kvadraten ska vara.

Vi ska nu rita kvadrater som är små från början men blir större och större. Det parametervärde som skickas in till blocket kvadrat måste alltså variera.

  1. Gör en variabel som ska vara den sidlängd som blir större och större. Döp variabeln till något beskrivande namn.
  2. Se till att variabeln får värdet 1 då programmet startar.
  3. Öka variabelns värde inuti för-alltid-loopen.
  4. Se till att variabeln skickas in som argument till kvadraten.