Pricka studsande sprajt

Spelaren ska pricka en sprajt som hela tiden går och studsar vid kanten. Varje gång spelaren lyckas pricka sprajten ska poängen öka. När poängen blivit exempelvis 10 ska något hända.

pricka sprajt

Kortversion för utskrift

Gå och studsa vid kanten

Välj en sprajt som spelaren ska pricka. Testa koden:

gå och studsa

Se till sprajten är lite vänd från början så att den inte bara studsar mellan höger och vänster kant.

scratch rotationsstil
Vrid för att rotera.

Räkna poäng

Eftersom poängens värde ska variera, behövs en så kallad variabel. Gör en variabel som heter poäng:

gör variabel
Välj kategorin Variabler och klicka på Skapa en variabel.
döp variabel
Döp variabeln till poäng och klicka på OK.

Ändra koden till:

räkna poäng

Testkör ditt program och se till att det är lagom svårt. Hur gör du så att sprajten går snabbara/långsammare?

Hur man vinner spelet

Om spelaren uppnått en viss poäng ska något hända. Du kan kolla om poängen är lika med 10 med hjälp av koden.

om poäng lika med

Om-blocket kan antingen ligga innanför för-alltid-loopen eller efter det att poängen ändras (när sprajten klickas på).

Välj själv vad som ska hända när spelaren vinner!

Utvdigning - Kör på tid

Man kan använda blocket timer för att låta spelaren köra på tid. Nollställ timern när programmet startar och avsluta när det gått en minut. Spelarens uppgift är att samla så många poäng som möjligt på en minut.

loopa med timer
Byt för-alltid-loopen till en repetera-loop.

Utvidning - Öka farten

En lite mer avancerad variant är att låta sprajten gå snabbare och snabbare. Gör en variabel steg och använd gå steg.

Välj ett lämpligt värde på steg när programmet startar. Öka värdet på steg varenda gång spelaren klickar på sprajten. Det går också att öka värdet i en "för-alltid"-loop. Testa dig fram så att spelet blir lagom lätt/svårt.