4-6PYONKEE - årskurs 4 till 6 7-9Scratch - årskurs 7 till 9 Övningar Programmerings-uppgifter Hur man ...?

Pricka sprajten

  • Välj en sprajt som spelaren ska pricka.
  • Se till att sprajten hela tiden rör sig framåt och studsar om den rör vid kanten. Se till att sprajten är lite vänd från början.
  • Lägg in en variabel poäng och ge poäng varje gång spelaren klickar på sprajten.
  • Se till att något händer när poängen är tillräckligt hög, exempelvis när man fått tre poäng.

Man kan också använda timer. Nollställ timern när programmet startar och avsluta när det gått en minut.

om timer då repetera tills timer
Välj själv vilken kod som ska användas.

Spelarens uppgift är att samla så många poäng som möjligt på en minut.

En lite mer avancerad variant är att låta sprajten gå snabbare och snabbare. Gör en variabel steg och använd gå steg.

Välj ett lämpligt värde på steg när programmet startar. Öka värdet på steg varenda gång spelaren klickar på sprajten. Det går också att öka värdet i en "för-alltid"-loop. Testa dig fram så att spelet blir lagom lätt/svårt.