Processing

Fortbildning för lärare

Introduktion till Processing

Programmeringsspråket Processing är liksom Scratch utvecklat vid MIT. Processing är utvecklat för att icke-programmerare, exempelvis designers, konstnärer, studenter och hobbyprogrammerare, på ett enkelt sätt ska kunna göra program som är visuella och interaktiva. Med traditionella programmeringsspråk är ingången ofta texthantering och beräkningar. Man kör nybörjarprogram genom att läsa och skriva text och det dröjer innan man kan göra program som kan hantera händelser och innehåller någon sorts grafik. Med Processing kommer grafiken och händelsehanteringen direkt.

Även om Processing är gjort för vuxna användare fungerar det väl som ett nybörjarspråk för grundskoleelever. Det är relativt lätt att använda Processing som det andra programmeringsspråket efter Scratch.

Processing är öppen källkod och kan laddas ner från Processings hemsida. När Processing installeras medföljer en editor med vilken man skriva och köra program. Det går att köra Processing online på OpenProcessing, då konverteras koden automatiskt till ett Javacript-bibliotek kallat processing.js och kan därför köras i webbläsaren. Den editor som används på OpenProcessing är betydligt sämre än den editor som medföljer när man laddar ner Processing. Den nedladdade versionen är därför att föredra.

Från Scratch till Processing

Det de flest barn tycker är svårt med övergången mellan Scratch och Processing, är hur programmeringsstrukturen skapas med skriven kod. I Scratch placerar man kodblock inuti andra block.

Villkor i Scratch
Villkorssatser i Scratch.

För att åstadkomma "inuti" med skriven kod, används olika sorts parenteser. Längre stycken kod som ligger "inuti" dras in så att det visuellt ser ut som "inuti", detta kallas för att indentera koden.

Villkor i Processing
Villkorssatser i Processing.

För en villkorssats ligger villkoret mellan vanliga parenteser (). Den kod som körs beronde på villkoren, ligger mellan måsvingar {} och är indenterad. Indentering är inte nödvändig i Processing men den gör koden lättläst. Det är mycket viktigt att alla parenteser alltid förekommer i par, vänsterparentes och högerparentes, annars går koden inte att köra.

I Scratch tar vissa kommandon emot en eller flera parametervärden, detta visas som små rutor som man kan skriva i. Vill man skriva flera parametervärden i Processing, skriver man dem mellan parenteser avskilda med kommatecken.

Parametrar
Parametrar i Scratch och Processing.

Semikolon används i Processing (och många andra programmeringsspråk) för att markera att en sats tar slut. En sats är en minsta körbar del av koden. En villkorssats kan inte delas upp i enskilda bitar som körs separat och är därför en sats. En villkorssats behöver inget semikolon på slutet om måsvingar används, den sista högermåsvingen markerar att satsen är slut.

När man skriver kod skriver man ofta så kallade kommentarer. Kommentarer är till för den som läser koden och exekveras inte (körs inte). I Processing skriver man en kommentar genom att skriva // i början på raden.

Koordinatsystem

I Scratch används ett sedvanligt koordinatsystem där y-axeln pekar uppåt och origo är placerat i mitten.

Koordinatsystem i Scratch
Koordinatsystem i Scratch.

I Processing används det koordinatsystem som är vanligast när man programmerar, y-axeln ökar i riktning neråt och origo ligger i det övre vänstra hörnet.

Koordinatsystem i Processing
Koordinatsystem i Processing.

Om man tänker sig hur text och bilder är postitionerade på exempelvis en hemsida, så är deras position relativt det övre vänstra hörnet alltid densamma, oavsett hur man förstorar eller förminskar fönstret. Att ha origo i det övre vänstra hörnet är därför naturligt i en programmeringsmiljö.