Processing

Fortbildning för lärare

Slumpkonst

Vi har sett hur man med de inbyggda variablerna mouseX och mouseY på ett enkelt sätt kan få någonting att hända. Ett annat enkelt sätt att göra animeringar är att använda slumptal. Överallt där det kan stå ett tal, kan man använda kommandot random.

Övning - Ett enkelt slumptalsprogram

Skriv in koden och kör programmet.

void setup() {
  size(600, 400);
}
void draw() {
  fill(random(0,256), 0, 150);
  rect(200, 200, 50, 70);
}

Den röda fyllnadsfärgen slumpas fram som ett tal större än eller lika med 0 och mindre än 256. När den nedre slumpgränsen är noll, går det också bra att skriva random(256).

Klicka för att börja om.

Övning - Lodrät slumpkonst

Gör ett program som slumpar fram cirklar längs en lodrät pelare. Se till att bakgrunden är svart.

Klicka för att börja om.

Övning - Vågrät slumpkonst

Gör ett program som slumpar fram kvadrater längs en vågrät pelare. Se till att bakgrunden är vit.

Klicka för att börja om.