Python

Fortbildning för lärare

Introduktion till Python

Python kan köras online på sidan repl.it.

På sidan cloud.sagemath.com kan man göra ett konto och därefter köra allehanda matematikprogram som bygger på öppen källkod, bland annat Python och IPython.

Python kan laddas ner och köras på alla operativsystem. Vill man undvika kladdiga nedladdningsprocedurer, kan man exempelvis ladda ner Enthought Canopy. Med Canopy får man en programmeringsmiljö för både Python och IPython. Canopy har flera olika licenser som kostar pengar men också en gratislicens som kan användas för utbildning inom skola eller universitet.

Python och versioner

Python finns i två olika versioner, Python 2 och Python 3, vilka i sin tur finns i olika versioner Python 2.x. och Python 3.x. Den första Python 3 versionen kom redan år 2008 men eftersom det fortfarande finns många bibliotek som inte gjorts om till Python 3, används fortfarande Python 2. Python 3 är inte bakåtkompatibel med Python 2, program skrivna i Python 2 kan därför oftast inte köras i Python 3.

För en nybörjare är den enda påtagliga skillnaden mellan Python 2 och Python 3, hur utdata skrivs. Med Python 2 skriver man utdata med kommandot print. Med Python 3 skriver man utdata med funktionen print().

IPython

Med IPython kan man kombinera text med körbara rutor för kod. På så vis kan man skapa interaktivt undervisningsmaterial. Det material som skapas är en så kallad IPython Notebook. Vill man använda en IPython Notebook interaktivt, kan man gör det exempelvis i Canopy-miljön eller på SageMath Cloud.

Det går också att exportera en IPython Notebook till html-kod och på så vis visa materialet som en statisk hemsida. Ett exempel på en statisk IPython Notebook är The Crank-Nicolson Method. Notera att man i det övre högra hörnet kan ladda ner filen och sedan köra den interaktivt i lämplig programmeringsmiljö.