qr code

Python

Om Python

Python

Om Python

Python är ett programmeringsspråk som är uppkallat efter Monty Python's Flying Circus. Pythons syntax kan av nybörjare upplevas som något enklare än den syntax många andra programmeringsspråk har. Många programmeringsspråk använder sig exempelvis av en större mängd måsvingar {} och semikolon, tecken som inte behövs i Python. Av den anledningen kan Python fungera bra som nybörjarspråk, även om det möjligen kan upplevas som något torrt av ungdomar.

Python har väl utbyggda bibliotek för matematik, det är därför vanligt att Python används inom matematikämnet på gymnasiet och vid universitet.

Vi kommer i denna kurs att skriva, och köra, alla Python-program på webben på sidan https://repl.it/.

repl.it
Den svarta konsolen till höger kan användas som en miniräknare.

Du kan också ladda ner Python till din dator. Vi rekommenderar att du i sådana fall laddar ner Anaconda | The World's Most Popular Data Science Platform. Med Anaconda får du tillgång till flera verktyg för att programmera Python eller R, bl.a. Python-editorn Spyder.

spyder
Python-editorn Spyder.

Jupyter Notebook

Med Jupyter Notebook kan man kombinera text och formler med körbara rutor för kod. På så vis kan man skapa interaktivt undervisningsmaterial.

En Jupyter Notebook kan enkelt visas som en hemsida. Hemsidan är i sådana fall statisk, dvs den kod som visas kan användaren inte ändra eller köra. Man kan däremot ladda ner en Jupyter Notebook och använda den i en utvecklingsmiljö där all kod är interaktiv. Ett exempel på en sådan statisk hemsida är The Crank-Nicolson Method, i det övre högra hörnet av hemsidan kan man ladda ner detta material.

Om du vill kunna skapa och köra Jupyter Notebooks, kan du inte använda https://repl.it/. Med Anaconda får du dock en utvecklingsmiljö för Jupiter Notebooks.

Jupyter Notebooks används mest till material som är på universitetsnivå och det finns nog inte många sammanhang inom grundskolans undervisning där en Notebook hade tillfört någonting. Däremot kan det vara bra som lärare att känna till vilka pedagogiska verktyg som finns i samband med Python-programmering. Jupiter Notebooks kan också användas till att göra interaktiva presentationer, dvs presentationer som låter dig skriva och köra kod (se RISE för mer information om hur man gör interaktiva presentationer).

Python och andra program

Det går att använda Python för att göra webbapplikationer. I sådana fall används något så kallat Python-ramverk varav Django är det vanligaste. Exempelvis är sajten reddit gjort i Python.

Python används ofta av andra program som ett så kallat skriptspråk, ett skriptspråk som kan användas för att manipulera programmet i fråga. Som ett sådant exempel kan vi nämna programmet Blender vilket används för att göra 3D-modeller och animeringar i 3D. I Blender kan man skriva kod i Python som exempelvis skapar 3D-objekt eller styr en animering.

Mandelbrotmängd i Blender
Mandelbrotmängd i 3D gjord i Blender med ett Python-skript.