Sekvenser, upprepningar & händelser

Gissa vilken kod som har använts. Svara på svarsblanketten.

Svarsblankett

Sekvens

Kör programmet genom att klicka på den gröna flaggan. Kör programmet flera gånger om det behövs.

Upprepning

Kör programmet genom att klicka på den gröna flaggan. Kör programmet flera gånger om det behövs.

Händelser

Kör programmet genom att klicka på den gröna flaggan. Klicka på piltangenterna för att se vad som händer.