4-6 7-9

Programmeringsuppgifter

 

Nybörjarprogram

Grundläggande kodblock, sekvenser, upprepningar, villkor, variabler, egendefinierade block (i Scratch).

Mitt första program Labyrintspel Pricka sprajten Ritprogram Rita mönster