4-6PYONKEE - årskurs 4 till 6 7-9Scratch - årskurs 7 till 9 Övningar Programmerings-uppgifter Hur man ...?

Programmeringsuppgifter

 

Nybörjarprogram

Grundläggande kodblock, sekvenser, upprepningar, villkor, variabler, egendefinierade block (i Scratch).