4-6PYONKEE - årskurs 4 till 6 7-9Scratch - årskurs 7 till 9 Övningar Programmerings-uppgifter Hur man ...?

PYONKEE - årskurs 4 till 6

Lektion 1

Programmeringsuppgift

Genomgång

Vad de olika fönstren i Pyonkee innebär. Hur man: pusslar ihop block, särar på block, slänger block, kopplar koden till händelser, väljer ny sprajt, raderar sprajt.

Pyonkee1

Hur man väljer en ny bakgrund:

  • Klicka på scen.
  • Välj tabben Bakgrunder.
  • Klicka på Importera
Pyonkee3

I det övre högra hörnet kan du ändra storlek på fönstren. Du kan också köra programmet som användare, då syns inte koden.

Pyonkee2

När du kör programmet kan du klicka på tangentbordet om du vill använda tangenter. Det är extra enkelt att använda piltangenter och mellanslag, dessa finns på sidorna så tangentbordet behöver inte visas.

Pyonkee4

Eftersom Pyonkee ibland kraschar så att det inte längre fungerar, är det bra om du sparar ditt program ofta.

Pyonkee5

Lektion 2

Programmeringsuppgifter

Genomgång

Repetition av hur man sparar och öppnar filer.

Hitta felet: Varför syns inte rörelseblocken ibland.

inga rörelse block
Varför syns inte rörelseblocken?

Hur man styr med piltangenterna (Styr med piltangenterna).

Hur man använder en variabel för att räkna poäng ( Räkna poäng).

Lektion 3

Programmeringsuppgift

Algoritmer

En algoritm är en beskrivning av hur man löser något problem eller utför en uppgift. Man kan exempelvis beskriva hur man kokar en kopp te med följande algoritm:

Koka en kopp te

Koka vatten.
Lägg en tepåse i en kopp.
Fyll koppen med kokt vatten.
Vänta en stund och ta sedan ut tepåsen.

Man kan börja med en grov beskrivning av hur man kokar en kopp te. Sedan kan algoritmen beskrivas mer detaljerat. Svårare steg kan beskrivas för sig.

Koka vatten

Om du har en vattenkokare
     fyll den med vatten och sätt på den
     vänta till vattenkokaren är klar
annars
     fyll en kastrull med vatten
     sätt kastrullen på en spisplatta
     sätt på spisplattan
     vänta tills vattnet kokar.

Algoritmer används ofta i matematik. Det finns exempelvis en algoritm för hur man adderar två tal för hand med en uppställning.

addition

Inom datavetenskap är algoritmer vanliga. I dagen programmeringsuppgift används en algoritm som beskriver vad programmet ska göra. Hur man programmerar för att få det att funka ska du själv komma på.

Lektion 4

Programmeringsuppgift

Genomgång

Hur man ställer en fråga och använder det svar användaren skrivit in (Fråga & svar).

Slumptal

Om du kastar en tärning på ett bord blir det ett slumpmässigt tal mellan ett och sex.

De flesta programmeringsspråk kan få fram slumpmässiga tal. Sådana tal kallas slumptal. Att få fram slumptal kallas för att generera slumptal eller slumptalsgenerera.

Dataspel använder ofta många slumptal. Slumptal kan också användas för att göra övningar till undervisning.

Med Pyonkee använder du blocket slumptal för att generera et slumptal. Vi ska använda slumptal till att göra en multiplikationsmaskin.

Lektion 5