4-6Scratch - årskurs 4 till 6 7-9Scratch - årskurs 7 till 9 Övningar Programmerings-uppgifter Hur man ...?

Följ musen i x-led

Demo

Kod

följ musen i x-led

Kan du lista ut hur man följer musen i y-led?

Välj ämne!

Hur man pratar med användaren (den som kör programmet)
Fråga & svar Plugga multiplikationstabell