4-6Scratch - årskurs 4 till 6 7-9Scratch - årskurs 7 till 9 Övningar Programmerings-uppgifter Hur man ...?

Hur man ...?

 

Här kan du se exempelkod som du kan använda i dina program eller se video på hur man gör.

Välj ämne!

Hur man pratar med användaren (den som kör programmet)
Fråga & svar Plugga multiplikationstabell